Generalforsamling i Sjællandskredsen

Generalforsamling i Sjællandskredsen

Tid:
Sted:
Skotte og Stentoft, Cafeem på Sorø Station
Tilmeld dig her

Kom til generalforsamling i Sjællandskredsen den 2. maj 2023 kl. 17-21. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (kun i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (kun i kongresår)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kreds­be­sty­relsen i hænde senest mandag den 24. april 2023. Forslag skal sendes til kredsforkvinde Kit Dynnes Hansen på kitbdh@gmail.com 

Deltagere: Medlemmer af Sjællandskredsen

Tilmelding er nødvendig på grund af forplejningen