Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødre

Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødre

Tid:
Sted:
Coworking Plus, Kochsgade 31 D., 5000 Odense C
Kontaktperson: Mette Busk, meb@jordemoderforeningen.dk
Se dagens program og tilmeld dig her

På den faglige dag for uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødre skal vi blandt andet blive klogere på, hvordan man bedst underviser og vejleder jordemoderstuderende med kognitive og følelsesmæssige udfordringer i klinikken, hvordan jordemoderkonsultationen kan bruges som et læringsrum samt peer-learning og -feedback. Dagen vil være en god blanding af workshop, oplæg, videns- og erfaringsudveksling i grupper og plenum.