Kontakt

Bestyrelsen for Dansk Jordemoderfagligt Selskab kan kontaktes på mail: danskjordemoderfagligtselskab@remove-this.gmail.remove-this.com

Kontakt til formand Mie de Wolff
Mail: mie.gaarskjaer.de.wolff.01@regionh.dk
Tlf:  23 30 64 14