”FAQ-ta ark om hjemmefødsel”
Den 8. november 2020
Læs høringssvaret


”Anbefalinger til ikke terapeutisk omskæring af drenge”
Den 20. oktober 2020
Læs høringssvaret


”Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”
Den 28. september 2020
Læs høringssvaret


”Klinisk vejledning Spædbørn i Kiropraktorpraksis”
Den 12. juni 2020
Læs høringssvaret


Åbent brev fra DJS til sundhedsudvalget og regionsrådsformanden i Region H

Den 10. maj 2020

DJS ønsker at tydeliggøre overfor Region H, at der ikke på nuværende tidspunkt er fagligt belæg for fortsat at suspendere hjemmefødslerne.

Læs brevet


Hindeløsning
Den 2. august 2019
Læs høringssvaret


”Høringssvar til Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”

Læs høringssvaret