Bestyrelsen

Formand: Mie de Wolff, jordemoder og ph.d.studerende, Rigshospitalet

Næstformand: Nina Olsén Nathan, jordemoder og ph.d. studerende, Rigshospitalet

Økonomiansvarlig: Anna Petra Juul Thorsen, jordemoder, Hvidovre Hospital

Sekretær: Stine Balle Roswall, jordemoder og skemalægger, Holbæk Sygehus

Mette Kabell Hansen, vicechefjordemoder, Hvidovre Hospital

Mette Sejer Sørensen, jordemoder, sundhedsfaglig konsulent, Røde Kors

Githa Cajus, studieleder, UCN

Thea Thetmark, jordemoder

Jane Dahl, jordemoder, Hvidovre Hospital