Bestyrelsen

Formand: Mie de Wolff, jordemoder og ph.d.studerende, Rigshospitalet

Næstformand: Mette Kabell Hansen, vicechefjordemoder, Hvidovre Hospital

Økonomiansvarlig: Anna Petra Juul Thorsen, jordemoder, Hvidovre Hospital

Sekretær: Stine Balle Roswall, jordemoder og skemalægger, Holbæk Sygehus

Mette Sejer Sørensen, jordemoder, sundhedsfaglig konsulent, Røde Kors

Githa Cajus, studieleder, UCN

Thea Thetmark, jordemoder, Nordsjællands Hospital Hillerød

Nina Olsén Nathan, jordemoder og ph.d. studerende, Rigshospitalet

Jane Dahl, jordemoder, Hvidovre Hospital