Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper

De to første arbejdsgrupper afsluttede deres arbejde i 2021

For nuværende er der i regi af DJS en arbejdsgruppe i gang under emnet: "Fødsler udenfor specialafdeling".

Emnet for kommende arbejdsgrupper udmeldes her på hjemmesiden og i nyhedsbrev til alle DJS' medlemmer, så snart emnet er fastlagt.