Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper

Der er i øjeblikket to arbejdsgrupper i gang. Deres arbejde kan du læse mere om herunder.

Næste arbejdsgruppe har emnet "Fødsler udenfor specialafdeling" og opstarter i 2021, emnet for kommende arbejdsgrupper udmeldes her på hjemmesiden og i nyhedsbrev til alle DJS' medlemmer, så snart emnet er fastlagt.