Charlotte Bøgelund

Jeg vælger at stille mig til rådighed som forkvinde i EK

Jeg er Charlotte Bøgelund, mor til 3, Richards hustru, og Jordemoder helt ind til benet.

Jeg brænder for det brede jordemoderfaglige arbejdsfelt og derfor valgte jeg og min mand i sin tid at bosætte os på Kysten i Grønland hvor jeg kunne anvende mine kompetencer på bredest mulige vis.

Jeg nærmer mig mit 10. års jubilæum som jordemoder i Grønland og har siden 2015 været medlem af bestyrelsen i EK, hvor jeg har overværet to formandsskift. Jeg har et godt og indgående kendskab til bestyrelsesarbejdet og som næstformand igennem flere år haft en tæt sparring med den foregående formand.

At yde jordemoderomsorg i de gravide familiers nærområder er noget jeg vægter højt, idet det giver mening, at familierne kan forberede sig på familieforøgelsen sammen uden adskillelse. Derfor ligger det mig meget på sinde, at EK fortsat skal have politisk fokus og opmærksomhed på at bevare fødestederne på Kysten, og jeg vil arbejde politisk på, at jordemodernormeringen skal harmonere med de arbejdsopgaver der fra politisk side dikteres.

Jeg brænder for retfærdighed i løn- og ansættelsesvilkår og har god erfaring i at vejlede medlemmer i at tolke og forstå arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne.

Jeg har qua denne interesse været udvalgt til at deltage i en arbejdsgruppe igennem PPK vedr. arbejdstidsaftalen som arbejdsgiver har et ønske om at revidere. Der ligger min motivation i at få indflydelse på at vores nuværende arbejdsvilkår, hviletidsbestemmelser og normeringer ikke må blive forringet med den næstkommende OK24. Til OK24 er der fortsat mange emner, vi kan søge at forbedre; herunder pensionsgivende løndele, vagt- og ulempetillæg, børnesygedage, omsorgsdage og seniordage bl.a.

I forbindelse med den seneste OK20 deltog jeg i øvrigt i korrekturlæsningen af den færdige tekst.

At jeg først nu, her et par dage før fristen udløber, vælger at stille op som forkvinde, skyldes, at jeg er bosiddende på Kysten, og hvad der føles som temmelig langt fra Nuuk.

Der er mangeartede opgaver forbundet med forpersonsposten, som til dels kræver rejseaktivitet til Danmark og Norden, men også internt i Grønland. Som forperson er man automatisk udnævnt til at sidde med i bestyrelsen i PPK (sundhedskartellet i Grønland) og deltager i månedlige møder foruden overenskomstforhandlingerne i Nuuk. 

Det har medført mange overvejelser og refleksioner om, hvorvidt det er muligt at løfte opgaverne i formandsposten de næste to år, lige så vigtigt om det kan fungere sideløbende med mit arbejde som jordemoder med mange døgnvagter. Jeg vil få brug for at have et tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse i EK, måske endda tættere end vi i EK tidligere har været vant til. Det er længe siden, at en forperson har været bosiddende på kysten, og det kræves ifølge vedtægterne, at næstformanden bor i Nuuk.

Jeg vælger at stille mig til rådighed til trods de udfordringer, det må give, fordi jeg brænder for det organisatoriske arbejde.

Charlotte Bøgelund

Curriculum Vitae Charlotte Bøgelund

Personlige oplysninger                                                                     

Navn: Charlotte Bøgelund

Adresse: Alleriisanngivit B1590, 3920 Qaqortoq, Grønland

Mobil: 560120

E-mail: charlotteboe2300@gmail.com

Født: 18. Juli, 1981

Civil stand: Gift med Richard i 2009. Dannet par siden 2001.

Har sammen 3 sønner på 15, 12 og 1,9 år.

Erhvervserfaring

2015-2023: Kyst jordemoder, Grønland, Qaqortoq, Juni – indtil videre

2015: Kyst jordemoder, Grønland, Sisimiut, Februar – maj

2013-2015: Kyst jordemoder, Grønland, Qaqortoq, 1. marts – 1.februar

2011-2013Basis Jordemoder hos Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital. Tilknyttet flere afdelinger; Akut modtagelse for gravide, svangrekonsultation på Amager, Fødegang, Patienthotel med barslende 1. gangs forældre, Hjemmebesøgsordning for ambulante fødende.

2009- 2011Jordemoder hos Juliane Marie Centret, Gynækologisk Obstetrisk Klinik, Gentofte. Kombineret stilling af fødegangsarbejde og svangre-barselsgang, 50/50.

Anden Erhvervserfaring & Organisationsarbejde

2022 marts-april + december – i dag: Midlertidigt fungerende formand for EK

2015- i dag: Bestyrelsesmedlem i Ernisussiortut Kattuffiat

2020-2022: Bestyrelsesmedlem af Aalasaa, Qaqortoq, Crossfit forening.

2018: GIF; Fodboldskole Kujataa for ca. 80 børn i alderen 8-13 år, frivillig medhjælper.

2003: Den sociale Højskole Odense. Massageterapeut i personaleordning hvor personalet i arbejdstiden kunne booke tid massage efter eget behov.

2001- 2004: Børnecentret Skovløkken, Pædagogmedhjælper i børnehave

Uddannelse

2016-2019: Gynzone, Masterclass i diagnostisering og behandling af bristninger grad 1-2, + episiotomi. Gynzone, kursus i diagnostisering, suturering og behandling af vaginale bristninger grad 3-4.

Gynzone, oplært i spiral anlæggelse.

2015: UL certificeret i 1. og 2. trimester skanning i Grønland

2014: ALSO certificeret, Grønland

2005- 2009: Jordemoderuddannelsen i København, CVU Øresund.

Professionsbachelor i Jordemoderkundskab

Certificeret i Obstetrisk akupunktur

2003- 2004: VUC Odense

Kemi B-niveau

2002- 2003: Alternativ Helsecenter,  Odense

Massageterapeut uddannelse, med 300 t anatomi og fysiologi med primært fokus på bevægeapparatet. Eksamineret af læge.            

1997- 2000: Studentereksamen Vestfyns Gymnasium,

Sproglig student med engelsk, fransk og latin på A-niveau

IT-kompetencer

Patientjournaler

Cosmic

OPUS     

Fødselsanmeldelse, kodning og booking af patientkontakter

Cosmic

GS!Åben,

Obstetrisk database

Patientmedicinering

Cosmic, EPM

Fritidsinteresser /Udlandsophold

Jeg holder af og prioriterer at tilbringe tid med min familie, mine børn og min mand, gå ture og opholde mig i det fri. Når livet i en småbørnsfamilie tillader det, holder jeg af at strikke. At holde min krop i form er vigtigt for mig og jeg nyder flere forskellige bevægelsesformer, herunder Crossfit, Yoga og gåture.

2004- 2005: 4 måneders Verdensrejse med min mand. Lande vi rejste rundt i

Var Sydafrika, Hongkong, Kina, Japan, Barbados og Brasilien.

2000: 4 måneders ansættelse på danskejet Hotel på Kos, Grækenland.

Målet var at få uddybende kendskab til Græsk kultur som jeg fik interesse for via Latinundervisning i Gymnasiet.

Arbejdede med primært rengøring og servicering af hotelgæster.