TR-efteruddannelsen

Tid: 29.-30. november 2021

Målgruppe: TR og kredsformænd

Tilmeld dig og læs mere