Søg midler via kompetencefondene, hvis du er offentligt ansat

Du kan få støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse via kompetencefondene. Man kan søge både individuelt eller som gruppe.

HUSK at være ude i god tid med forberedelsen inden næste pulje åbner. Du skal aftale med din leder, hvad du søger midler til (kursus eller uddannelse hos anerkendte udbydere).

Din leder og TR skal begge godkende ansøgningen.

Det er vigtigt, at I er klar med ansøgningen, præcis når puljen åbner på ansøgningstidspunktet.

Læs mere på kompetencefondenes hjemmesider og få hjælp til ansøgningen fra kompetencesekretariatet.

Den Regionale Kompetencefond Næste pulje åbner for ansøgninger tirsdag den 30. august 2022 kl. 10.00.

Den Statslige Kompetencefond Næste pulje åbner for ansøgninger tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 10.00.

Den Kommunale Kompetencefond Næste pulje åbner for ansøgninger tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 10.00.”