Temadag: Trivsel i kendt jordemoderordning

Tid: Tirsdag den 7. december 2021 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. november 2021 kl. 09:00

Sted: DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7

Tilmelding

Kendt jordemoderordning er en arbejdsform, som giver faglig stolthed - men det er også en arbejdsform, som kan udfordre jordemødres arbejdsglæde og work-life balance. Den udfordring tager temadagen fat på.
 

Beskrivelse af dagens indhold

På formiddagens workshop skal vi arbejde på trivsel, egenomsorg og work-life balance, når man er kendt jordemoder. Workshoppen vil skabe refleksion, inspirere og motivere til i endnu højre grad, at kunne forstå egen rolle og muligheder for at  navigerer i et flydende arbejdsliv og samtidig passe på sig selv.

Hvis decembervejret tillader det, vil der midt på dagen være en Walk & Talk, hvor gåturen skal bruges på at undersøge, om der er positive tiltag fra andre kendte jordemoderordninger, som kan implementeres i ens egne ordning. Walk & Talk afsluttes med fælles opsamling og erfaringsudveksling.

Om eftermiddagen vil der være et fagligt oplæg omhandlende redskaber og tilgange, som den kendte jordemoder kan bruge i sit arbejde med sårbare gravide og deres familier.

Deltagere

Aktive medlemmer af Jordemoderforeningen som er "kendt". 
Ledende jordemødre, som leder jordemødre i kendt jordemoderordning, er også velkommen. 

Tilmelding