Ordinær kongres i Jordemoderforeningen

Tid: 16. november 2022

Sted: Huset, Middelfart

Deltagere: Delegerede, tilhørere og gæster

Delegerede vælges på kredsenes generalforsamlinger