Landskonference for kredsbestyrelser, TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Tid: Torsdag den 15. april 2021 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 1. april 2021 kl. 08:30

Tilmelding: https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/181/ 

Sted: Online

Målgruppe: TR, kredsbestyrelsesmedlemmer og AMR, osm er medlem af Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningen holder hvert år en landskonference for kredsbestyrelser. I år har vi valgt at invitere TR-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter med. 

På grund af usikkerheden omkring corona-restriktionerne holdes konferencen virtuelt. 

Temaet vil være lokal interessevaretagelse op mod regionsrådsvalget til efteråret. Vi vil på dagen blive undervist af forfatter og rådgiver Maria Steno, der har skrevet bøger og undervist en række organisationer om lokal interessevaretagelse.

Målet er – med udgangspunkt i Jordemoderforeningens nye politiske strategi - at hjælpe kredsbestyrelserne til at sætte en lokal retning og starte en handlingsplan for, hvordan de opnår større indflydelse regionalt.

Dagen vil veksle mellem oplæg, refleksion og opgaver i egen kredsbestyrelse (som mødes enten lokalt eller i virtuelle møderum afhængig af corona-situationen). Derudover vil vi få besøg af en regionspolitiker i løbet af dagen.

Se programmet