Inspirationsdage for jordemødre uddannet i 2020

Tid: Mandag den 20. september 2021 kl. 09:00 til tirsdag den 21. september 2021 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 8. september 2021 kl. 09:00

Tilmelding: https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/179/ 

Sted: Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Vi vil gerne invitere jordemødre, der er uddannet i 2020 (og er medlem af Jordemoderforeningen), til at deltage på Inspirationsdagene den 20.-21. september 2021.  

Inspirationsdagene er et arrangement, som Jordemoderforeningen hvert år holder for jorde­mød­re uddannet året før.

Du får på dagene mulighed for at møde gamle studiekammerater og folk fra de andre uddan­nelsessteder uddannet på samme tid som dig. Derudover vil der være fokus på både faglige emner og fag­foreningsmæssige/organisatoriske emner, som fx arbejdstidsreglerne, Jordemoderfore­nin­gens organisation og på, hvor­dan du får indflydelse i foreningen.
Samtidig får du også mulighed for at møde Jordemoderfor­e­nin­gens formand, og høre om foreningens visioner.

Arrangementet er gratis - du skal dog selv betale transport.

Der er mulighed for at tage sin baby med. Det er dog begrænset til tre pladser, da det kan virke forstyrrende, hvis der er for mange babyer.

Vi har endnu ikke alle oplægsholdere på plads. Det kommer der nærmere besked om senere.