Generalforsamling i Syddanmarkskredsen

Tid: Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00–21.oo

Sted: Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Program:

Kl. 17.00 Velkomst

Kl. 17.10 Oplæg om Reden Odense

Værested for kvinder over 18 år, hvis formål er at reducerer skadevirkninger og forbedre livssituationen for sårbare kvinder.

Mette Gul, leder, fortæller om det omfattende tilbud, deriblandt hvorledes fagpersoner kan identificere, håndterer og forebygge gråzoneprostution. Hvornår har du sidst spurgt en kvinde i din konsultation, om hun var prostitueret….

Kl. 18.30 Spisning

Kl. 19.30 Generalforsamling 

Kl. 21.00 Tak for i aften

Frist for indkomne forslag: mandag den 16. maj 2022 til kredsformand Birgitte Valeur, Birgitte.Valeur@remove-this.rsyd.remove-this.dk

Frist for tilmelding til spisning den 20. maj 2022 til TR eller kredsformand Birgitte Valeur, Birgitte.Valeur@remove-this.rsyd.remove-this.dk