Sus Hartung

Sus er:

 • Bachelor i Jordemoderkundskab, København 2007               
 • Cand.scient.san, Københavns Universitet 2015  
 • Tillidsrepræsentant uddannelse 2009 & 2017                            
 • Ambassadøruddannelse 2019
 • Ansat på Rigshospitalet 2007 –                                         
 • Censor på Jordemoderuddannelsen 2014
 • Tillidsrepræsentant, 2009 – 2011 & 2017
 • Næstformand i Kreds Hovedstaden 2018

Følgende eksempler på TR & kredsarbejde

 • Lokallønsmodel baseret på kompetenceudvikling
 • Omstrukturering af døgnvagter til halve rådighedsvagter
 • Arbejdstidsregler i PIXI format
 • Normreduktionsmodel

Kontaktoplysninger:

Læs Sus' valgoplæg