Kit Dynnes Hansen

Fakta om Kit:

  • 62 år
  • Uddannet jordemoder i 1985
  • MPH i 2020,
  • Arbejder i dag på Holbæk Sygehus som KJSer.
  • Har arbejdet i de fleste kredse, på store og små afdelinger, i forskningssammenhænge bl.a. på Statens Seruminstitut, været chefjordemoder i alt i 9 år, været KJSer i alt i 18 år og være næstformand for jordemoderforeningen i 12 år, gik af i 2015.

Læs Kits valgoplæg