Birgit Plough

Birgits data:

  • Uddannet 1983 Jordemoderskolen København
  • Siden 1/1 1985 fastansat jordemoder på Nordsjællands hospital Hillerød
  • 1991-2001 kredsformand Frederiksborg Amt
  • 2009 – kredsformand Region Hovedstaden

Læs Birgits valgoplæg