Opstillingsfristen er slut

Mandag den 5. april udløb opstillingsperioden for valgene i Jordemoderforeningen.

Lis Munk forsætter som formand. Hun fik ingen modkandidater.

Der var også fredsvalg til de to poster i hovedbestyrelsen. Her blev Dina Sloth Illeris og Bodil Bjørg Korsgaard valgt. Bodil har tidligere været kredsformand i Sjællandskredsen, men da hun skifter arbejdsplads, kan hun ikke genopstille der.

Til posterne som kredsformænd var der forskellige udfald. I Lederkredsen, Syddanmarkskredsen, Midtjyllandskredsen og Nordjyllandskredsen var der fredsvalg. Her fortsætter hhv. Anette Frederiksen, Birgitt Valeur, Tanja Lyth og Diana Regitze Kjærulff som kredsformænd.

Hovedstadskredsen

I Hovedstadskredsen er der opstillet tre kandidater; Birgit Plough, Sara Harmonis og Sus Hartung. Her skal der derfor holdes et egentligt valg. Kredsens medlemmer får mere information ud om det.

Sjællandskredsen

I Sjællandskredsen var der ved fristens afslutning ingen, der ønskede at stille op. Indenfor den nye frist er der foreløbigt to, der stiller op Kit Dynnes Hansen og Maria Langberg Aarhus.

Alle valgte tiltræder den 1. juni.


Tidslinje

2021

5. april kl. 16.00: Frist for anmeldelse af kandidatur

30. april: Stemmesedler sendes ud

20. maj: Frist for afstemning

25. maj: Resultatet offentliggøres

1. juni: De valgte tiltræderKandidater til posterne

Kandidaterne listes alfabetisk efter fornavn


Kredsformand i Hovedstadskredsen


Birgit Plough Jensen

Læs mere om Birgit


Sara Monique Harmonis

Læs mere om Sara


Sus Hartung

Læs mere om Sus


Kredsformand Sjællandskredsen


Kit Dynnes Hansen

Læs mere om Kit


Maria Langberg Aarhus

Læs mere om Maria


Nyvalgte


Formandsposten


Lis Munk


Kredsformand Syddanmarkskredsen


Birgitte Valeur


Kredsformand Midtjyllandskredsen


Tanja Lyth


Kredsformand Nordjyllandskredsen


Diana Regitze Kjærulff


Kredsformand Lederkredsen


Anette Frederiksen


To urafstemningsvalgte i hovedbestyrelsen


Bodil Bjørg Korsgaard

Læs mere om Bodil


Dina Sloth Illeris

Læs mere om Dina


Lovgrundlag

Valg til formand, kredsformænd og urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen er urafstemningsvalg. 

Disse foregår efter § 21 i Jordemoderforeningens love og § 4, stk. 1