Alle valg er afgjort

Lis Munk forsætter som formand. Hun fik ingen modkandidater.

Der var også fredsvalg til de to poster i hovedbestyrelsen. Her blev Dina Sloth Illeris og Bodil Bjørg Korsgaard valgt. Bodil har tidligere været kredsformand i Sjællandskredsen, men da hun skifter arbejdsplads, kan hun ikke genopstille der.

Til posterne som kredsformænd var der forskellige udfald. I Lederkredsen, Syddanmarkskredsen, Midtjyllandskredsen og Nordjyllandskredsen var der fredsvalg. Her fortsætter hhv. Anette Frederiksen, Birgitt Valeur, Tanja Lyth og Diana Regitze Kjærulff som kredsformænd.

I Sjællandskredsen stillede Kit Dynnes Hansen op og blev valgt ved fredsvalg. 

Hovedstadskredsen

I Hovedstadskredsen stillede tre kandidater op; Birgit Plough, Sara Harmonis og Sus Hartung.

Valget er nu afgjort og Sus Hartung bliver pr. 1. juni 2021 kresformand for Hovedstadskredsen.




Nyvalgte


Formandsposten


Lis Munk


Kredsformand i Hovedstadskredsen


Sus Hartung

Læs mere om Sus


Kredsformand Sjællandskredsen


Kit Dynnes Hansen

Læs mere om Kit


Kredsformand Syddanmarkskredsen


Birgitte Valeur


Kredsformand Midtjyllandskredsen


Tanja Lyth


Kredsformand Nordjyllandskredsen


Diana Regitze Kjærulff


Kredsformand Lederkredsen


Anette Frederiksen


To urafstemningsvalgte i hovedbestyrelsen


Bodil Bjørg Korsgaard

Læs mere om Bodil


Dina Sloth Illeris

Læs mere om Dina