Nyheder

Gravide og ammende frarådes brug af e-cigaretter

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres anbefalinger om e-cigaretter. De...

Læs mere

Hindeløsning

Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab er begge blevet...

Læs mere

National klinisk retningslinje om undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos spædbørn

Der har de senere år været en markant stigning af nyfødte børn, der bliver...

Læs mere

To eller flere nattevagter om ugen øger risiko for ufrivillig abort

Gravide ansatte i sundhedssektoren med to eller flere nattevagter om ugen...

Læs mere

Børnesundhedshuse

I forbindelse med regeringens udspil til sundhedsreform har Mødrehjælpen...

Læs mere

Adgang til adrenalin

Jordemoderforeningen er blevet spurgt af privatpraktiserende medlemmer, om...

Læs mere

Nyt udspil om svangreomsorgen

Danske Regioner har i dag offentliggjort et udspil om svangreomsorgen, og...

Læs mere

Mænd tjener langt mere end kvinder i løbet af et liv

Der er store forskelle i den disponible livsindkomst for mænd og kvinder...

Læs mere

Omskæring af drengebørn - et holdningsnotat

Igennem længere tid har der blandt Jordemoderforeningens medlemmer været en...

Læs mere

Den nordiske aftale om autorisation af sundhedspersoner er ændret

Tidligere kunne sundhedspersoner, der er statsborgere og autoriseret i et...

Læs mere