Nyheder

Sommertid

I weekenden den 27. - 28. marts skifter vi til sommertid.

Læs om hvad det...

Læs mere

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Høringen omhandler registrering i behandlingsstedsregisteret, underretning...

Læs mere

”Hvis der ikke sker forbedringer på lønnen og på arbejdsforholdene, så får vi svært ved at bevare et velfærdssamfund med et stærkt sundhedsvæsen”

Lis munk og Mette Rotesan

Et velfærdssamfund er afhængigt af et stabilt og velfungerende...

Læs mere

Info om ret til dagpenge ved at undlade at søge job efter endt uddannelse

På medlemsmødet for de studerende blev der drøftet om man har ret til...

Læs mere

Husk at stemme om OK21

Mandag den 5. april kl. 23.59 lukker afstemningen om OK21 på det offentlige...

Læs mere

Kampen for bedre løn

Paragraftegn

Jordemoderforeningen har netop indgået aftale med Danske Regioner om en...

Læs mere

De sidste forhandlinger i kommunerne er faldet på plads

Midt i februar indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med KL, som...

Læs mere

De sidste forhandlinger i regionerne er faldet på plads

Sidste weekend indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med Danske...

Læs mere

Forlig på det regionale område

Jordemoderforeningen har afsluttet forhandlingerne om en overenskomst med...

Læs mere

Forlig på plads i regionerne

Efter lange og svære forhandlinger har Jordemoderforeningen sammen resten...

Læs mere