Det kan være lidt af en mundfuld at være 19 år og gravid

Helle Nielsen, 62 år, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Familiens Hus i Esbjerg:

- Størstedelen af min arbejdstid er jeg på sygehuset, men en dag om ugen arbejder jeg i Familiens Hus i Esbjerg. Det startede oprindeligt som et projekt med satspuljemidler og fortsatte efter projektperioden som et partnerskab mellem Esbjerg kommune og Mødrehjælpen.

Jeg har været jordemoder i 11 år. Før da arbejdede jegi mange år som socialpædagog.

Familiens Hus er et tilbud til alle gravide på 22 år og nedefter. Det er ikke for kvinder med specielt problematiske graviditeter eller liv, og der er ikke noget stigmatiserende ved at komme i Familiens Hus. At være unge forældre er ikke det samme som at være socialt udsat - og de fleste af de unge familier har ressourcerne til at give deres børn en tryg opvækst. Enkelte af kvinderne er kun 15-16 år, men gennemsnittet er omkring 19-20 år. Men uanset alder kan det være lidt af en mundfuld at skulle være mor, når man måske endnu ikke er færdig med skolen og står på kanten af voksentilværelsen.

Familiens Hus formål er derfor både at styrke moderskabet og støtte kvinderne i at gennemføre skolegang, få en uddannelse og komme på arbejdsmarkedet – og det synes jeg lykkes i mange tilfælde.

Når man får sine børn meget tidligere end gennemsnittet, er det særlig vigtigt at møde andre gravide og finde ud af, at andre er i samme situation som en selv. Hos os kan de skabe et netværk, som de kan følges med ind i forældreskabet. De kommende forældre får fødselsforberedelse i små grupper, og vi går meget op i gruppedynamikken, så de har glæde af hinanden bagefter.

Jeg underviser i to forskellige forløb. Det ene er en graviditetscafé isærfor dem, der er i gang med en uddannelse eller er i arbejde, den anden er et længere, mere intenst forløb, hvor kvinderne kommer hver uge. Efterfølgende kan kvinderne komme i huset, til de fylder 30 år.

Kombinationen af fødegangsarbejde og de opgaver jeg har ved kommunen, er fedt, fordi det giver meget kontinuitet i mit arbejde. Jeg har de samme kvinder i konsultation, til fødselsforberedelse og efterfølgende barselsamtaler, hvor vi gennemgår fødselsforløb og journal. Hvis jeg er meget heldig, har jeg vagt på fødegangen den dag, de føder – men det sker så ikke så tit. 

I andet trimester tilbyder vi udvidede graviditetsbesøg i hjemmet sammen med sundhedsplejersken. Mange synes, det er mere afslappende med besøg derhjemme, og så kan vi vejlede parrene om indretning af hjemmet, når barnet er født. Det er ret hyggeligt at være på hjemmebesøg, synes jeg.

Jeg synes, det er meget givende at bruge min jordemoderfaglighed på den her måde. En styrke ved ansættelsen i kommunen er, at vi arbejder tværfagligt. Jeg arbejder sammen med forskellige faggrupper, dvs. at det er muligt at tilbyde støtte i alle de forhold, vi tænker er relevante for at styrke forældrekompetencer og trivsel.

Svangreomsorgen får en del kritik for tiden - især af borgerne. Og egentlig tænker jeg, at de rammer for graviditet og barsel, som vi tilbyder de unge forældre, burde være et standardtilbud for alle gravide uanset alder og situation. Tænk, om vi kunne tilbyde alle kontinuitet og god tid i konsultationen, deltagelse i dialogbaseret fødselsforberedelse på små hold, graviditetsbesøg, netværksdannelse – og efterfølgende mulighed for at tale fødslen igennem med egen jordemoder og efter behov få hjælp til de udfordringer, det som regel giver at blive forældre.

Som sygehusjordemoder har jeg stor tiltro til vores kliniske blik og jordmoderfaglige skøn. Vi skal bruge teknologien, når det er nødvendigt og ikke bare for en sikkerheds skyld. Jeg tænker, vi ved for lidt om, hvad det betyder for fødslen og barnet med timelange CTG’er, mange scanninger, syntetisk vestimulering og fødeepiduraler, der undertrykker kroppens naturlige kærlighedshormon.

Vi skal jo altid huske, at fødsler som oftest er et sundt speciale iet sygt hus’.

Fortalt til journalist Ingrid Pedersen