Heino Knudsen, regionsformand for Region Sjælland

”I er afgørende med til at skabe tryghed og god retning for mange familier”, siger Heino Knudsen, formand for regionsrådet i Region Sjælland, i sin hilsen til jordemødrene i anledning af det internationale jordemoderår