Annemette Lykkebo, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

”Tak for samarbejdet i ambulatorierne og på fødestuerne”, siger Annemette Lykkebo i sin hilsen til jordemødrene i anledning af det internationale jordemoderår. Annemette er nyvalgt formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.