Spørgsmål om hovedorganisation

Hovedbestyrelsen har valgt, at Jordemoderforeningen skifter fra FH til Akademikerne (AC) for at styrke vores forhandlings-, sundheds-, fag- og uddannelsespolitiske dagsorden.

Jordemoderforeningen har fået en egen kandidatuddannelse på SDU og rummer en varieret medlemsgruppe af såvel professionsbachelorer som jordemødre med master og kandidatuddannelse og et stigende antal ph.d.-uddannede og forskere. Vores medlemsgruppe består også af ledere og privatpraktiserende jordemødre. Vi mener derfor, at interessen for jordemødres vilkår, uddannelse, viden og praksis bedst varetages i et medlemskab af AC, der har et stærkt fokus på mellem- og højtuddannede indenfor både det offentlige, private og liberale område.

FAQ om hovedorganisation

Nedenfor er der samlet svarene på en række af de spørgsmål om tilhørsforhold til hovedorganisationen, som I som medlemmer kan have.

Særligt for ledere

Særligt for TR

Særligt for MED-repræsentanter