Retningslinjer for svangreomsorgen i høring
26. november 2019

Sundhedsstyrelsen har sendt retningslinjer for svangreomsorgen i høring. Følg dette link til høringsportalen for at se materialet: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63515 

Høringsbrev

Høringsliste

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring: Udkast til Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark og udkast til ændret sygehusbekendtgørelse sendes hermed i offentlig høring
6. maj 2019

Jordemoderforeningen vil gerne have medlemmernes kommentarer til denne høring. Send venligst dine kommentarer til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll senest den 29. maj 2019

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til vejledning

Bilag 1 til vejledning

Bilag 2 til vejledning

Udkast til ændret sygehusbekendtgørelseHøring: Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering

Materialet

Template til høringssvar


Høring: Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Høringsbrev (høringsfristen er udskudt ift. datoen i brevet)

Høringsliste

Lovteksten


Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til bekendtgørels