Høringssvar 2018

Høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019, målepunkter for føde- og jordemoderområdet
31. oktober 2018

Høringsmateriale

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
10. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Lovudkast

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
4. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslagJordemoderforeningens høringssvar


 

Høring vedrørende implementering af SOR
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

 

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Vedrørende høring over vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar 

Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger
12. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
9. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag


 

Høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019, målepunkter for føde- og jordemoderområdet
31. oktober 2018

Høringsmateriale

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
10. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Lovudkast

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
4. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring vedrørende implementering af SOR
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Vedrørende høring over vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar 

Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger
12. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
9. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag


 

Høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019, målepunkter for føde- og jordemoderområdet
31. oktober 2018

Høringsmateriale

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
10. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Lovudkast

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
4. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring vedrørende implementering af SOR
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Vedrørende høring over vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar 

Bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger
12. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
9. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag