Høringssvar 2016

 

Høring om udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Udkast til lov

Høringsbrev

Høringsliste


 

Høring om udkast til bkg. om psykologbehandling til udsatte grupper - gratis psykologbehandling til forældre der mister et barn pga. fejlbehandling

Udkast til bekendtgørelse

Høringsbrev

Høringsliste


 

Praksisplan for Almen Praksis i Region Sjælland
1. september 2016

Jordemoderforeningens høringssvar

Bilag til høringssvar


 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
23-08-2016

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.

Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 – prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 
Den 1. august 2016

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring Bekendtgørelse om offentliggørelse af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsforanstaltninger 
Den 1. juli 2016

Høringsbrev

Udkast til bekendtgørelsen

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Bekendtgørelsen

Høringsbrev

Høringsliste


 

Høring vedrørende bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.

Den 6. maj 2016

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring om bekendtgørelse for sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
08-04-2016

Udkast til bekendtgørelse

Jordemoderuddannelsen

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Besparelser i Region Syddanmark
Den 3. marts 2016
Sparekatalog

Budget 2016-19

Bilagsmateriale

Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.

Høringsbrev

Høringsliste

Lovforsla


 

Høring over lovforslag om mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest
22. februar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring om udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler
25. januar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
19. januar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Jordemoderforeningens høringssvar