Høringssvar 2015

 

Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion
22. oktober 2015 
Høringsbrev
Høringstekst
Jordemoderforeningens høringssvar


 

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Præcisering af delegationsbestemmelser, private ambulanceberedskaber, befordringsordninger, diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v., offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav)
Den 9. oktober 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler
Den 29. september 2015
Høringsbrev
Høringsmateriale
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring over forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.
20. marts 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


 

Høring af ændringer til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet
21. januar 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Høringsmateriale
Jordemoderforeningens høringssvar