Høringssvar

På denne side finder du nogen af de hørringsvar, som Jordemoderforeningen laver. Svarene er listet i kronologisk rækkefølge.Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Den 23. marts 2021

Høringen omhandler registrering i behandlingsstedsregisteret, underretning og tilsyn – og dertil indbefatter det også en justering af det årlige gebyr for at være registreret i behandlingsstedsregisteret.

Hvis du som privatpraktiserende har kommentarer til høringen, som du ønsker, at Jordemoderforeningen skal medtage i høringssvaret, bedes du sende dine kommentarer til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk, senest den 14. april kl. 9.00.

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse (høringsversion)


Udkast til forslag til lov om epidemier m.v.

Jordemoderforeningens høringsvar til 'Epidemiloven'

Den 13. november 2020Jordemoderforeningens høringssvar til ’Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

27. september 2020

Læs Jordemoderforeningens høringssvar 


Høring over bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger, ansøgningsblanket og tilhørende vejledning

25. juni 2020

Læs Jordemoderforeningens høringssvar 


National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
1. marts 2020

NKR

Jordemoderforeningens høringssvar


Høringssvar fra tidligere år

2019

2018

2017

2016

2015

2014