Susanne A. Warming

Hjemmefødselsjordemoder i Hjemmefødselsordning Sjælland 

Region:
Sjælland

Adresse:
Enebærvej 1,
4200 Slagelse

Mail: swarming@live.dk 

Hjemmeside: www.hjemmefødsler.dk  

Telefon: 30 48 80 40

Arbejdsområder:

  • Graviditetsbesøg, fødsels- og barselshjælp til familier, der ønsker hjemmefødsel
  • Fokus på familiens ressourcer. Alle besøg finder sted hjemme hos familierne
  • Kun et tilbud til familier med folkeregisteradresse i Region Sjælland (gratis)