v/ jordemoder Naja Sophie Ventrup Skou

Region: 
Sjælland og Hovedstaden (jeg kører ud på hele Sjælland)

Telefon: 
28 40 56 62

Mail: 
kontakt@remove-this.najaskou.remove-this.dk  

Hjemmeside: 
https://jordemoder-slagelse.dk/ 

Klinikadresse: 
Mine behandlinger foregår i de gravides/barslenes eget hjem på hele Sjælland.

Arbejdsområder:

 • Jordemoderkonsultation som hjemmebesøg
 • Telefonkonsultation
 • Fødselsforberedelse på hold eller individuelt
 • Ammeforberedelse
 • Akupunktur mod graviditetsgener som hjemmebesøg
 • Igangsættelsessamtale
 • Hindeløsning og fødselsmodnende akupunktur
 • Gravidtræning på land og i vand
 • Efterfødselstræning
 • Barselsbesøg
 • Hjælp til ammeetablering som hjemmebesøg
 • Efterfødselssamtale

Følg mig på Facebook og Instagram