Hilsner fra formand Lis Munk

Her har vi samlet de videohilsner, som formand Lis Munk har udsendt

Hilsen udsendt den 5. maj 2020

Under corona-krisen er jordemoderfaget udpeget som en kritisk sundhedsfunktion. I dag kan vi ranke ryggen og være stolte af vores fag, siger formand for Jordemoderforeningen Lis Munk i en hilsen til medlemmerne i anledning af den internationale jordemoderdag den 5. maj.

Se video


Hilsen udsendt den 17. april 2020

Jordemoderforeningen:
Smittede kvinder i fødsel bør bruge mundbind

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, er uforstående over, at fødende kvinder, der er smittede på COVID-19, ikke længere skal bruge maske, hvis blot jordemoderen har værnemidler på. 
”De retningslinjer må være skrevet af nogen, der ikke ved, hvordan det er at stå på en fødestue,” siger Lis Munk og opfordrer til ’civil ulydighed’ ved, at man selv beder de smittede kvinder om at påføre mundbind. 

Se video


Hilsen udsendt den 18. marts 2020

Se video


Brev udsendt den 18. marts 2020 til alle medlemmer af Jordemoderforeningen:

Kære jordemoder-kollega

For få uger siden stod vi midt i en offentlig debat om igangsættelser og var så småt gået i gang med forberedelse af OK21. På rekordkort tid har dén hverdag ændret sig til nærmest en undtagelsestilstand, hvor jordemødre sammen med en række andre sundhedsprofessionelle forbereder sig på en COVID-19 pandemi.

I Jordemoderforeningen har vi på kort tid omstillet os til den nye dagsorden i tæt dialog med myndighederne og andre organisationer. Jeg blev ringet op af ministeriet, da sundhedspersonalet blev sendt i karantæne efter rejser i risikoområder. Ligesom jeg også blev ringet op inden det pressemøde, hvor det offentlige Danmark lukkede ned, men hvor jordemødre og andre medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, blev bedt om at møde på arbejde.

Jeg blev kontaktet direkte af myndighederne, fordi vi er en vigtig faggruppe. Og derfor er det vigtigt, at vi holder os raske, så vi kan udføre vores arbejde, uanset hvor og i hvilken funktion, vi er ansat. Ligesom det er vigtigt, at vi organiserer vores arbejde, så risikoen for smittespredning nedsættes.

Når der sker en sådan omvæltning, er rigtig meget uafklaret, og der melder sig mange spørgsmål om, hvad det betyder for mig, min familie, for mit arbejde og min arbejdsplads. Et af de svære dilemmaer opstår, hvis man både er jordemoder og samtidig tilhører en af de særlige risikogrupper. Mange jordemødre er også gravide, og de tilhører en risikogruppe ud fra et forsigtighedsprincip. Og hvad gør man så?

Vi har siden onsdag presset på for at få en afklaring på netop dét spørgsmål, og fredag kort før midnat fik vi en afklaring: Opgaven, vi varetager, må aldrig være vigtigere end jordemoderens helbred, og fødestedet skal organisere arbejdet sådan, at medarbejdere, der samtidig tilhører en risikogruppe, ikke udsættes for direkte smitte. Notatet fra Sundhedsstyrelsen har vi sendt direkte til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på fødestederne. I kan også læse det på Jordemoderforeningens hjemmeside.

Det bliver et udfordrende puslespil at indrette hverdagen efter de nyeste anbefalinger, og det, der er en virkelighed i dag, vil se anderledes ud i morgen og om en uge. Roller og opgaver vil ændre sig, og ikke kun jordemødre på fødegangen men alle jordemødre bliver påvirket på forskellig vis. Som ansat i en lægepraksis foregår dit arbejde nu pludselig mest på telefonen. Som leder skal du ikke kun sikre den jordemoderfaglig ledelse men også lave kriseberedskab. Som TR får du mange nye spørgsmål fra dine kolleger. Er du studerende eller forsker, er du måske usikker på din rolle, dit projekt og din uddannelse. Og som ejer af en privatklinik er du ikke kun i tvivl om, hvilke opgaver, du fortsat skal tilbyde, men måske også grundlæggende bekymret for fremtiden for den klinik. Jordemoderfagligt er det også en svær situation, hvor vi både vil gøre et godt jordemoderarbejde, men også kan være bekymrede for vores eget eller vores pårørendes helbred. Ligesom mange vil være bekymrede for, om de upåagtet bærer rundt på en smitte, som de giver videre til raske gravide og måske nyfødte børn.

Som sundhedspersonale har vi en skærpet pligt til ikke at møde på arbejde ved mistanke om symptomer på COVID-19. Ligesom arbejdsgiveren har en skærpet pligt til at sikre, at sundhedspersonale ikke møder på arbejde med symptomer. Det betyder, at har man haft nær kontakt med en smittet person, skal man sygemeldes selv ved lette symptomer. Forholdsregler i forhold til fødende kvinder har fyldt meget i vores kontakt med jer. For hvordan kan man vide, hvem der er smittet, og hvem der ikke er? Og hvad er der af særlige forholdsregler for fødsler, hvor vi er i tæt fysisk kontakt med de fødende kvinder i mange timer i træk? Vi er i tæt dialog med myndighederne om de sundhedsfaglige aspekter, og har sammen med DSOG udarbejdet en national vejledning om fødslen og tiden efter fødslen. Den kommer på hjemmesiden, så snart den er klar.

Vi må være gode til at hjælpe hinanden. Holde fokus på fortsat at kunne give en god og nærværende jordemoderomsorg - også gennem de værnemidler, som pludselig skal være en del af vores hverdag. Og så må vi respektere den strategi og de vejledninger, som kommer fra Sundhedsstyrelsen og ministeriet, både når det gælder fleksibilitet i forhold til indretning af arbejdet, og når det gælder de sundhedsfaglige retningslinjer. OG det er helt jeg overbevist om, at I gør. TAK for det.

Jeg ved også, at der er mange, der ikke er ansat på et fødested, som har valgt at tilbyde sin hjælp. Også en kæmpe TAK for det. Der kan blive brug for alle kræfter. Danmark står overfor en af de største sundhedskriser i nyere tid, og som jordemødre har vi et særligt ansvar for at bidrage til løsninger. Jeg kan godt forstå, hvis nogle af jer er bekymrede for den opgave, I nu står overfor. Samfundet forventer meget af os i de kommende uger, men jeg er sikker på, at vi kan leve op til de forventninger. Den danske sundhedssektor er stærkt, og jordemødrene er en meget stærk faggruppe. Som jeres forening vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at støtte jer og afklare, hvad denne situation betyder for netop jeres virkelighed. Vi er løbende i dialog med tillidsrepræsentanter og jordemoderledere, og vi håber, at I vil kontakte enten dem eller os, hvis I har behov for det eller savner svar på noget.

Jordemoderforeningens sekretariat arbejder på højtryk for at få svar på det, som fortsat er uafklaret, og så snart vi har et svar, lægger vi det på Jordemoderforeningens hjemmeside. Vi får spørgsmål på mange kanaler, for at vi kan være sikre på at få alt med, vil vi opfordre jer til at anvende SEK@jordemoderforeningen.dk

Tak igen for jeres indsats. Pas på jer selv og hinanden.

Bedste hilsner

Lis Munk

Formand for Jordemoderforeningen