Øget adgang til sygedagpengerefusion for personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende 

Opdateret den 27-05-20

Folketingets partier har den 20. maj 2020 vedtaget supplerende bestemmelser i sygedagpengeloven, som betyder, at de medarbejdere, som efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er i særlig risiko ved smitte med COVID-19 (eller som deler husstand med en person i særlig risikogruppe) med en lægeerklæring i hånden - og efter aftale med arbejdsgiveren - kan få sygedagpenge, ligesom arbejdsgivere, der vælger at udbetale løn, kan få refusion fra første fraværsdag.

Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt. For at være omfattet af ordningen er det en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Du kan kontakte din kommune for råd og vejledning i den forbindelse. 

Det er en betingelse for ret til sygedagpenge, at du kan dokumentere at du (eller dine pårørende) efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Du skal således kunne fremskaffe en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker dette. Herudover er det en betingelse, at din arbejdsgiver erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, samt at du helt fritages for din arbejdsforpligtelse. 

I fraværsperioden modtager du som udgangspunkt sygedagpenge, medmindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at denne udbetaler din sædvanlige løn.

Aftalen gælder til og med 31. august 2020. Du kan læse mere om den nye aftale her