Kan jeg få overført den ferie, jeg ikke når at afholde inden 31/4 2020 (ferieårets afslutning)?

Opdateret den 21-04-20

Man kan normalt ikke få overført mere ferie, end det ferieaftalen giver mulighed for til næste ferieår, og det er på det regionale og kommunale område én uge + 6. ferieuge. Dvs. du skal således altid holde mindst 4 ugers ferie i ferieåret, med mindre du har en feriehindring. Det er fx en feriehindring, hvis du er sygemeldt på grund af covid-19, og derfor ikke kan afholde din planlagt ferie.

Den 2. april 2020 blev den midlertidige Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 offentliggjort, som gælder for feriedage, som er optjent til brug i ferieåret 2019-20 og i det korte ferieår fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Loven fraviger fra ferielovens regler, og den skal ses i lyset af, at gældende ferieregler ikke giver mulighed for, at en arbejdsgiver kan udskyde ferien, hvis ferien ikke kan placeres inden ferieårets udløb, hvilket for indeværende ferieår er den 30. april 2020. Gældende regler giver desuden heller ikke mulighed for, at der kan overføres ferie ud over optjent ferie ud over 20 dage (4 uger) til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Loven fastlægger, at når væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med covid-19, kan ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Udskydelse af ferie kan enten ske ved aftale mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver eller efter arbejdsgiverens pålæg.
Hvis du ønsker det, kan 5. og 6. ferieuge stadig udbetales, mens 1-4. ferieuge kan ikke udbetales men overføres til det forkortede ferieår.

Dertil er der givet mulighed for, at der kan indgås kollektiv overenskomst eller aftale om, i hvilke andre særlige situationer i forbindelse med covid-19 der kan ske udskydelse af ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Jordemoderforeningen afventer pt, at der bliver fulgt op på dette i ferieaftalerne.

Læs mere