Hvis jeg bliver pålagt at holde ferie eller feriefridage pga. coronasituationen

Opdateret 06-04-20

Iflg. feriereglerne skal restferie varsles med 1 måned og hovedferie med tre måneder "medmindre særlige omstændigheder hindrer dette" (ferielovens § 15, stk. 2).

Danmark er i en helt særlig situation lige for tiden, men om du kan pålægges at afholde ferie med kortere varsel, end det som ferieloven foreskriver, beror på en konkret vurdering af, om der foreligger "særlige omstændigheder" i relation til lige netop din arbejdsfunktion og din arbejdsplads. Hvis en privat virksomhed er nødsaget til at lukke, og der ikke kan varetages arbejde hjemmefra eller laves konkrete aftaler mellem den ansatte og arbejdsgiver, kan der efter en konkret vurdering være tale om en sådan særlig situation, hvor man kan varsle ikke-planlagt ferie til afholdelse med kort varsel.

Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke på de offentlige arbejdspladser er tale om sådanne særlige omstændigheder.

Allerede planlagt ferie kan inddrages, men det kræver, at helt særlige betingelser er opfyldt - se vores Spørgsmål/Svar herom

Hvis du er hjemsendt med løn
Der er indgået en aftale, som omfatter alle offentligt ansatte, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts-13. april 2020.

Har du dage, hvor du ikke arbejder, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie eller afspadsering i op til 5 arbejdsdage. Dagene skal holdes som hele dage, og du skal ikke stå til rådighed på fridagene. Du kan bruge feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid.

Du kan også bruge omsorgsdage og seniordage i stedet for ferie eller afspadsering, men kun efter aftale med dig. Valget mellem typerne af frihed og hvornår den skal afvikles aftales med din leder. Din leder vil kunne varsle tidspunktet med 1 dages varsel, men udgangspunktet er, at I skal lave en aftale om det.

Hvis du allerede har afholdt ferie, 6. ferieuge eller afspadsering i perioden fra den 13. marts til den 27. marts 2020 medregnes som allerede afholdt frihed.

Se Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen  

Fremrykning af frihed
Hvis du allerede har planlagt frihed i perioden fra den 14. april - 30. april 2020 kan disse fremrykkes til afholdelse fra nu og frem til den 13. april 2020.

Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring.

Andre ferieændringer
Hvis din arbejdsgiver ønsker andre ændringer af ferie, så kan det ske, hvis der foreligger en force majeure-lignende situation. Det er Jordemoderforeningen vurdering, at denne aftale om afvikling af frihed umiddelbart ikke kommer til at ramme vores jordemødre på det offentlige område, da de med meget få undtagelser alle varetager opgaver fortsat.
Læs mere her om det i vores spørgsmål/svar "Hjemsendte offentlige ansatte skal også afvikle frihed, hvis de ikke varetager opgaver".

Kontakt Jordemoderforeningen på sek@jordemoderforening.dk, hvis du bliver pålagt ferie eller du bliver bedt om at afbryde din ferie og ikke er enig i din arbejdsgiveres beslutning herom.