Hvis en planlagt undervisning i fødselsforberedelse, en konsultation eller en kursusdag bliver ændret til arbejde på fødegangen

Opdateret den 13-03-20 kl. 12.50

Så længe det er indenfor samme tidsrum, at du skal arbejde, er det ikke omlagt tjeneste. Man kan altså godt blive ”flyttet/varslet ind" på fødegangen i stedet for på kursus eller planlagt konsultation, som måtte blive aflyst.

Hvis arbejdstiden ændres samtidigt – fx fra 7 timers kursus til 8, 25 timer på fødegangen er det dog også mer-eller overarbejde og skal i den situation være varslet i arbejdstiden. Den ekstra arbejdstid vil være merarbejde for deltidsansatte, hvis det ligger indenfor den daglige normale  arbejdstid (typisk for jordemødre 8 timer eller 8.25 timer) og indenfor den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte (37 timer i gennemsnit i normperioden). For fuldtidsansatte vil de ekstra timer være overarbejde. Hvis det er varslet med mindre end et døgn og udgør mere end en time, skal der ydes varslingsgodtgørelse.

Hvis kurset er aflyst, og der ikke er behov for de ansatte i andre funktioner, kan man alene blive pålagt afspadsering med fire døgns varsel. Det er dog helt i orden at aftale, at man afspadserer, hvis man også selv ønsker det.

Tjenesten vil også kunne omlægges – altså flyttes til et en tjenste af samme varighed og art  - til et andet tidspunkt indenfor 24 timer fra den oprindelige vagt. Det skal være i ganske særlige tilfælde, hvilket en personalemanglssituation på grund af coronaudbruddet fx vil være, og det skal være efter drøftelse med den ansatte. Hvis det sker med mindre end et døgns varsel, skal der gives manglende varslingstillæg pr omlagt time. Se i øvrigt under løn- og ansættelse: arbejdstid