Hvis du ikke kan få 11 timers hvile og et fridøgn

Opdateret den 07.04-20

Arbejdstilsynet har bemyndiget arbejdsgivere, som kommer under et særligt pres på grund af COVID-19, til i nødvendigt omfang at fravige kravet om 11 timers hvile og minimum et ugentligt fridøgn, for at opretholde deres aktiviteter.

Arbejdstilsynet understreger, at arbejdsgivere fortsat skal tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed og sundhed. Du skal som medarbejder have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt eller passende beskyttelse, hvis det helt undtagelsesvis ikke er muligt at kompensere dig med hvileperioder. Passende beskyttelse kan være i form af fx pauser og perioder med mindre belastende arbejde. Der er tale om en midlertidig foranstaltning, der indtil videre er gældende indtil den 13. april 2020.

Se Arbejdstilsynets udmelding her: https://at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Danske Regioner opfatter Arbejdstilsynets udmelding således, at muligheden for at fravige hviletidsbestemmelserne ikke indebærer, at der kan planlægges med en forkortet hviletid. Forkortet hviletid kan kun anvendes i en konkret situation. Danske Regioner finder desuden ikke, at der er tale om en generel force majeure på hospitalerne, men det kan opstå i konkrete situationer i forhold til konkrete medarbejdere.