Hvis du frygter at blive smittet

Opdateret den 12-03-20

Du kan ikke give dig selv karantæne, og det er ulovligt fravær at blive væk fra dit arbejde uden en saglig begrundelse. Du kan kun undlade at møde på arbejde, hvis ledelsen/sundhedsmyndighederne beslutter, at du skal i karantæne. Hvis du alligevel udebliver fra arbejde, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Kun i særlige tilfælde kan du påberåbe dig at undlade at møde, hvis dit liv eller helbred er i fare. Du bør rådføre dig med Jordemoderforeningen, hvis du mener at det kan være tilfældet.

Hvis du i dit arbejde skal være i kontakt med gravide og fødende, der er smittet med coronavirus, skal hospitalet træffe de nødvendige forholdsregler og du skal følge de retningslinjer, som ledelsen udmelder. Du kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19