Hvis en nærtstående er i en særlig risikogruppe

Opdateret den 26-05-20 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du informationsmateriale indeholdende gode råd til, hvad du gør, når du er pårørende til en person i risikogruppen, herunder hvis dit barn har en kronisk sygdom.

Hvis du bor sammen med en person i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, fx en partner eller barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning. 

Bor du sammen med en person, som er i øget risiko, kan du i udgangspunktet godt deltage i sociale sammenhænge fx gå på arbejde eller komme i skole eller dagtilbud. Det gælder også, selvom du arbejder i sundhedssektoren. 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at personer, der er ansat i sundhedssektoren, og som bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller et barn, ikke skal varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19.

Hvis arbejdssituationen i denne sammenhæng ikke kan sikres på betryggende vis, fx ved at undgå pleje- omsorgs- eller behandlingsopgaver med tæt kontakt, skal du flyttes til en anden opgave eller funktion. Hvis du arbejder med andre patienter end Covid-19 patienter, og du er utryg ved den tætte patientkontakt, er det Jordemoderforeningens anbefaling, at du taler med din leder om din bekymring med henblik på at finde en løsning, hvor du kan føle dig tryg. Du er ikke garanteret at blive omflyttet, hvis du kun har kontakt med patienter, der ikke har Covid-19 (eller mistanke herom).

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens notat Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko.

Det fremgår af de gældende Retningslinjer for håndtering af COVID-19, hvornår du kan blive testet, og hvordan du skal forholde dig, hvis du får symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i kontakt med en person med mistænkt eller bekræftet COVID-19. Ved symptomer på øvre luftvejsinfektion, som kunne være COVID-19 (feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen), bør du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer isolere dig fra dine pårørende og ringe til lægen med henblik på vurdering og test for COVID-19. Det gælder også ved milde symptomer. 

Du kan læse mere og finde gode som pårørende på Sundhedsstyrelsens FAQ om corona under punktet "Jeg er pårørende til en person som er i øget risiko - hvordan skal jeg forholde mig.”