Hvis du er på barsel eller orlov

Opdateret den 17-03-20 kl. 12.00

Hvis du er på barsel eller forældreorlov, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig, at du skal afbryde din barsel eller orlov.

Hvis Sundhedsstyrelsen aktiverer Epidemilovens § 26 om, at der kan fastsættes regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, kan situationen ændre sig.

Vi vil opdatere her på hjemmesiden og til din tillidsrepræsentant, hvis det bliver aktuelt.

Se også 'Fleksibelt arbejdstilrettelæggelse' og 'Jordemødre i coronaberedskab'