Hvis du er i en særlig risikogruppe

Opdateret den 27-05-20

Som person i øget risiko bør du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer følge de normale forholdsregler for infektioner, som du plejer, eventuelt efter råd fra din læge. Det betyder, at det du kunne før COVID-19 epidemien, kan du også i vidt omfang gøre nu, når blot du følger Sundhedsstyrelsens forholdsregler. 

Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker. 

Personer i øget risiko, der er ansat i sundhedssektoren, skal dog ikke varetage opgaver eller funktioner i deres arbejde, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion.

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere dig til anden opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at du omplaceres. Du kan læse mere i sundhedsstyrelsens notat Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko.

Din arbejdsgiver har ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at du er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal din arbejdsgiver stille disse til rådighed. 

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi du i første omgang inddrager din tillidsrepræsentant eller AMIR i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen.

Du kan læse nærmere på Sundhedsstyrelsens FAQ om corona under overskrifterne "Personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19" og "For personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren" samt i Sundhedsstyrelsens notat Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko.