Hvis du bliver sendt hjem af din arbejdsgiver

Opdateret den 16-03-20

Hvis arbejdsgiver selv - uden involvering af sundhedsmyndighederne - sender dig hjem i frivillig karantæne, skal der udbetales sædvanlig løn, og din arbejdsgiver kan alene pålægge dig at afvikle afspadsering efter de regler, der gælder i din ansættelse og kun, hvis du har optjent afspadsering stående.

I forhold til varsling af ferie se under "Hvis jeg bliver pålagt at holder ferie eller feriefridage pga. coronasituationen"