Hvis du bliver pålagt af afbryde en allerede påbegyndt ferie

Opdateret den 17-03-20 kl. 12.99

Er din ferie allerede begyndt, vil din arbejdsgiver ikke kunne afbryde eller ændre ferien.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at afbryde din allerede påbegyndte ferie, skal du kontakte din TR, som kan hjælpe dig. Derimod kan du naturligvis altid aftale med din arbejdsgiver, at du afbryder din ferie, hvis du ønsker det.

Hvis Sundhedsstyrelsen aktiverer Epidemilovens § 26 om, at der kan fastsættes regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, kan situationen ændre sig, og det kan ikke afvises, at sundhedsmyndighederne beslutter, at allerede påbegyndt ferie kan afbrydes.

Vi vil opdatere her på hjemmesiden og til din tillidsrepræsentant, hvis det bliver aktuelt.

Se også 'Fleksibelt arbejdstilrettelæggelse' og 'Jordemødre i coronaberedskab'