Hvis der er behov for, at du skal arbejde i en anden afdeling

Opdateret den 12-03-20

Er der tale om en væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold, vil arbejdsgiver normalt kun kunne iværksætte den efter udløbet af dit individuelle varsel. Er der tale om en midlertidig ændring, der er driftsmæssigt begrundet på grund af Coronavirus, kan der være behov for at arbejdsgiver iværksætter ændringen med det samme.

Hvis dit midlertidige arbejdssted ligger, så adgangen hertil kan betragtes som en væsentlig ændring af din stilling, vil du have ret til at blive kompenseret for dine større transportudgifter. Du vil ligeledes have ret til at foretage den ekstra transporttid i arbejdstiden.

Det er vigtigt, at du ved arbejde på andre afdelinger har de nødvendige kompetencer og er instrueret i forholdene i den nye afdeling. Det er ledelsens ansvar at dette er sikret.