Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er nær kontakt til en person, der er testet positiv med Covid-19?

Opdateret den 21-07-20

Situationen kan opstå, at du i dit arbejde har haft nær kontakt med en patient, som senere viser sig at være positiv med COVID-19. Eller at du i din fritid har været i nær kontakt med en smittet, og derfor bliver identificeret som nær kontakt. Nære kontakter vil typisk være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. Det vil også være de få kolleger og venner, som man ikke har haft mulighed for at holde afstand til i henhold til Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand.

For at undgå mulig smittespredning skal personer, der identificeres som nær kontakt til en person, der er testet positiv med Covid-19 isolere sig i eget hjem og selv blive testet. Rammerne for dette beskrives i Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteopsporing hos nære kontakter (seneste version 16. juni 2020). Denne retningslinje beskriver, hvem der defineres som nære kontakter, hvornår man skal selvisolere, hvor og hvornår de nære kontakter skal testes.

Bliver man identificeret som ”nær kontakt” skal man efter SSTs retningslinje hjemsendes i selvisolation og testes tidligst på 4. og 6. dagen efter eksposition. Nære kontakter som er testet negativ i forbindelse med opsporing (4. dagen efter mulig eksponering), må møde på arbejde igen efter negativt test. Test gentages 2 dage efter 1. test. Der er tale om tjenestefrihed med løn, mens man er i selvisolation.

Er man blevet udsat for smitte på arbejdet (fra en smittet patient eller kollega) bliver man typisk identificeret (som ”nær kontakt”) og kontaktet af afdelingen.

Er man blevet udsat for smitte sin fritid, så skal man selv kontakte sin leder og give besked om, at man ikke kan møde på arbejde før første test er gennemført med negativt resultat. Din leder identificerer og vurderer sammen med dig om du opfylder SSTs kriterier for at være ”nær kontakt”.

Kontakt din TR, hvis det giver anledning til udfordringer.

Din leder har desuden i den pågældende situation en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at du har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber,  hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelsessymptomer, til og med 14. dag efter kontakt. Hvis du har symptomer på sygdom, bør du melde dig syg.

Vær opmærksom på, du ikke må møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og du skal forlade arbejdspladsen ved symtomdebut efter arbejdsstart.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan du - hvis du varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet og har let til moderate symptomer på Covid-19 - blive testet, hvis din arbejdsgiver vurderer, at en hurtig raskmelding er hensigtsmæssigt. Alle med mistænkt eller bekræftet Covid-19 betragtes som smittefri 48 timer efter ophør af symptomer.

Læs mere her:

Smitteopsporing hos nære kontakter

Til dig, der er nær kontakt til person med ny coronavirus

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet