Hjemsendte offentlige ansatte skal også afholde ferie

Opdateret den 01-04-20 

På baggrund af statsministerens opfordring til, at også offentligt ansatte afvikler frihed i hjemsendelsesperiode, har parterne på det offentlige område indgået aftaler om afvikling af fem fridage i forbindelse med håndtering af Covid-19. Formålet med aftalen er at bidrage til, at det offentlige område står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation.

Aftalerne indebærer, at offentligt ansatte skal holde op til fem dages frihed mellem 28. marts og 13. april, hvis de ikke varetager kritiske og nødvendige funktioner, og ikke kan arbejde, mens de er sendt hjem.

Friheden aftales med arbejdsgiver og kan være feriedage, feriefridage, afspadsering og/eller flextid. Arbejdsgiver kan med aftalen pålægge friheden med en dags varsel, men det anbefales, at afdelingerne planlægger i så god tid, som muligt. Omsorgsdage og seniordage kan også kun bruges, hvis medarbejderen ønsker det.

Det gælder alene for de offentligt ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra, ikke er i beredskab, står til rådighed for at møde med kort varsel, men ikke skal møde ind den pågældende dag, og medarbejdere, der ikke er ved at blive lært op til andre funktioner.

Aftalen gælder således også for de offentligt ansatte jordemødre, som slet ikke kan arbejde de to uger, men også dem, som bliver sendt hjem i dele af de to uger. Men umiddelbart er der ingen (eller meget få) på det regionale område, som er sendt hjem helt uden arbejde, men der kan komme flere de kommende uger, hvis fx jordemødre ansat i regionale administrative stillinger bliver hjemsendt med løn uden opgaver at løse.

Hvis du bliver mødt med krav fra de arbejdsgiver om afvikling af frihed, fordi du ikke varetager opgaver, så kontakt til din tillidsrepræsentant eller Jordemoderforeningen (hvis du ikke har en TR). Arbejdsgivers beslutning om hvordan du i så fald afvikler frihed skal ske efter dialog med dig som ansat.

Jordemoderforeningen har også undersøgt rundt hos jordemødre i de andre sektorer (staten og kommuner), og umiddelbart er det Jordemoderforeningens vurdering, at der også her er ingen (eller meget få) jordemødre der vil blive mødt med krav fra arbejdsgiver om afvikling af frihed, da jordemødrene faktisk arbejder ekstra hårdt disse uger - også dem der er hjemsendt. Eksempelvis alle vores undervisere (professionshøjskolerne, SOSU, SDU) der kører fuldt studieprogram hjemmefra og online undervisning.

Aftalerne på de tre offentlige områder er stort set identiske dog med mindre nuanceforskelle:

For regioner

For kommuner

For staten

Akademikernes bemærkninger til den kommunale og regionale aftale:

  • Varsling af feriedage - feriedage kan varsles til afvikling, selv om disse er aftalt overført til det kommende ferieår.
  • Den 6. ferieuge - hvis den ansatte har ønskes at afholde den 6. ferieuge, kan arbejdsgiver varsle denne til afholdelse. Varslingen kan medføre, at ferie fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring.
  • For så vidt angår 6. ferieuge kan arbejdsgiver varsle afvikling selv om den ansatte allerede har bedt om at få den udbetalt eller efter sædvanlig praksis ville få den udbetalt.