Fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Opdateret den 18-05-20

De overenskomstbærende fagforeninger aftalte den 17. marts med arbejdsgiverne på det regionale område, at man var enige om at udvise den fornødne fleksibilitet og løbende drøfte indsatsen både centralt og lokalt.

Du kan se erklæringen på det regionale område her: Nødvendigt med løbende dialog - både centralt og lokalt

Parterne skrev:

Situationen vil komme til at fordre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen på arbejdspladserne. Medarbejdernes rammer og vilkår for at udføre arbejdet påvirkes allerede nu fx ved: - Varetagelse af andre opgaver end normalt - Omorganiseringer - fx ved overflytning af personale til oprettede pandemiafdeling, ved sygdom mv.

  • Pålagt overarbejde, herunder på andre afdelinger
  • Ændringer af arbejdstider
  • Arbejde på andre matrikler

Parterne er enige om at opfordre til, at medarbejdere, der i denne periode får andre opgaver eller medarbejdere der ansættes midlertidigt, får en nødvendig og tilstrækkelig oplæring og introduktion til arbejdet, således at hensyn til patienter og medarbejdere sikres bedst muligt.

Parterne vil løbende finde løsninger til håndtering af situationen, og der er enighed om, at det i den foreliggende situation sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger.

Overenskomster og aftaler galt altså fortsat for de ansatte i regionerne, men der var enighed om at være fleksible og finde løsninger.

Den 14. maj, da det var tydeligt, at forholdene havde stabiliseret sig, valgte Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner at erstatte den tidligere erklæring med følende tilkendegivelse:

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet drøfter løbende arbejdssituationen som følge af covid-19. Parterne konstaterer, at arbejdssituationen har været og stadig er anderledes end under normale omstændigheder grundet covid-19.

Parterne konstaterer imidlertid også, at omfanget af covid-19 indlagte er stabiliseret, at samfundet på ny er ved at genåbne og at aktiviteten i sundhedsvæsenet øges på områder, hvor der i en periode har været reduceret aktivitet.

Parterne er derfor enige om, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner og fortsat efter gældende overenskomster og aftaler.

Det betyder også, at den fælles tilkendegivelse af 17. marts 2020, som parterne udsendte, ikke kan bruges i den nuværende situation. Den fælles udtalelse af 17. marts havde særskilt fokus på den helt ekstraordinære og akutte situation sundhedsvæsenet stod med i forbindelse med regeringens nedlukning og etablering af det nødvendige beredskab mv. som følge af covid-19. Parternes nye fælles tilkendegivelser afspejler således den aktuelle situation.

Parterne er enige om, at såfremt der opstår en situation, hvor behandling af covid-19 udvikler sig hurtigere end det er muligt at tage højde for i planlægningen, så vil parterne optage fornyet drøftelser med henblik på at aftale grundlag for tilpasninger af arbejdssituationen hertil.