Brug af værnemidler

Opdateret den 24-12-20

Sundhedsstyrelsen har den 23. december udgivet nye retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19.. Heri pointeres det, at der på visse dele af sundheds-, ældre - og socialområdet er indført lovkrav (1) om brug af ansigtsværnemidler for at forebygge smittespredning i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det er derfor generelt påbudt at bruge ansigtsværnemidler på hospitaler, men også i hjemmene anbefales det, at personalet anvender ansigtsværnemidler.  

Anbefalingen skitserer få undtagelsesstilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at anvende ansigtsværnemidler.

Vores tidligere udarbejdede FAQ om brug af værnemidler er tilrettet herefter.

Hvorfor skal jeg bruge værnemidler ved den fødende, der umiddelbart er sund og rask?
I en artikel fra det amerikanske videnskabelige tidsskrift AJOG beskrives erfaringen fra de første 7 fødsler (på NewYork-Presbyterian Hospital), hvor kvinderne var smittet med SARS-CoV-2. To af de fødende kvinder havde ikke symptomer på COVID-19 ved ankomst, men udviklede symptomer kort efter fødslen. Begge kvinder blev overflyttet til behandling på intensivafdelingen.
Man estimerede efterfølgende, at 30-35 sundhedspersoner havde været involveret i behandlingen, alle uden at have haft de fornødne værnemidler på. Dette er jo heldigvis ikke ensbetydende med, at alle sundhedspersoner er blevet smittet, men de har været udsat for en ekstra risiko, og de risikerer at tage den risiko med videre til andre.

Gælder reglerne om værnemidler også ved hjemmefødsler?
Ja, du skal også bruge værnemidler ved hjemmefødsler - også selvom kvinden ikke har symptomer.

Hvis kvinden udviser symptomer, skal hun testes på hospital. Gælder reglerne også i konsultation og scanning?
Hvis kvinden er smittet, skal du, hvis det skønnes muligt under hensyn til mor og fosters velbefindende, så vidt muligt søge at udsætte undersøgelsen til 48 timer efter symptomophør. Hvis det ikke kan lade sig gøre, anbefales det, at kvinden ses som den sidste på programmet. I denne situation skal du bruge værnemidler, dvs. handsker, væskeafvisende langærmet engangsovertrækskittel, kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller ved konsultation og scanning. Statens Serums Institut begrunder anbefalingen om at bruge værnemidler til alle fødsler ud fra, at jordemoderen er udsat for stænk og sprøjt med organisk materiale fra den fødende..
Vi anbefaler dig generelt at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er værnemidler nok?
Det er arbejdsgiver forpligtet til at forholde sig til. Der kan desværre være forskel på, hvad der ville være rigtigt at gøre, og hvad der er muligt at gøre i den konkrete situation. Der er generelt meget fokus på værnemidler lige nu i det offentlige, og det har jo allerede ført til, at man lægger sig i selen for at producere flere værnemidler.

Hvad hvis ledelsen lokalt ikke følger vejledningen?
Det var vigtigt for Jordemoderforeningen at få slået fast, at der skal bruges værnemidler ved alle fødsler. Det er som udgangspunkt det rigtige at gøre, fordi både jordemoder og den fødende kvinde er særligt eksponeret under en fødsel. Det er klart vores forventning, at ledelsen har fokus på at beskytte medarbejderne i den situation. Når det så er sagt, kan der være lokale retningslinjer fra sygehusets ledelse eller hygiejneeksperter, som kan lave lokale løsninger ift. valg af udstyr. Hvis du er utryg, så tag det op med din ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentant.

Er der forskel på værnemidlerne ved mistanke om smitte og ikke-mistanke?
Du skal bruge maske og beskyttelsesbriller/visir til alle fødsler, uanset den fødende kvindes COVID-19 status.
Hvis der er tale om en kvinde med mistanke om/bekræftet COVID-19 infektion, skal man udvise samme udvidede hygiejniske hensyn. Du skal som jordemoder  bruge væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel, handsker og kirurgisk maske og visir/beskyttelsesbriller. Samtidig skal den fødende bære mundbind indtil hun kommer på fødestuen. På fødestuen kan hun fjerne sit mundbind.

Hvis det efterfølgende podningssvar viser, at kvinden er testet negativ for SARA-CoV-2, ophæves isolationen
Det er de samme anbefalinger, der gælder generelt for alle sundhedspersonaler, der arbejder med COVID-19 smittede/mistænkte patienter.

Hvis der ikke er mistanke om smitte, skal du anvende ansigtsmaske, (evt. ansigtsvisir som alternativ, vær dog opmærksom på, at visiret ikke er så effektivt i beskyttelsen), ved risiko for stænk og sprøjt skal du tillige også anvende ansigtsvisir.

Sundhedsstyrelsen understreger samtidig, at afstand, korrekt håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter er de vigtigste tiltag til at hindre smitte. Værnemidler, fx masker, mundbind og heldækkende ansigtsvisir, er dog ved korrekt brugen ekstra beskyttelse til at forebygge smittespredning via dråbesmitte i situationer, hvor der ikke kan holdes afstand.

(1) Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1533 af 28/10/2020), www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1533