Spørgsmål-svar: Hvad betyder det for mig som studerende


Jeg er studerende, hvad sker der med mig?

Opdateret den 13-03-2020 kl. 14.45

Også de studerende bliver udfordret i den aktuelle situation.

Studerende på den teoretiske del af uddannelsen er sendt hjem, mens de studerende, der er i den kliniske del af uddannelsen, må forholde sig til den instruktion, de får lokalt af den uddannelsesansvarlige jordemoder.

Der er regionerne som har ansvaret for den kliniske uddannelse, og denne organiseres lidt forskelligt fra region til region. Således vil det sikkert også forholde sig, når det gælder konsekvensen af CoVid-19. Alle arbejder på at tilpasse sig Regeringens påbud, og der lige nu ikke en afklaring på alt. Dette gælder også, hvilken betydning det får for jordemoderstuderendes kliniske uddannelse og uddannelse generelt.


Som studerende har du mulighed for ekstra SU-lån

Opdateret den 01-04-20

Regeringen har indgået en aftale om, at studerende får mulighed for at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Dette svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned.

Ordningen er midlertidig, og for nuværende kommer den til at gælde for marts og april måned 2020. Det fremgår imidlertid af aftalen, at retten til at optage ekstra SU-lån kan forlænges, hvis situationen omkring COVID-19 kræver det.

For at kunne få det ekstra lån, skal du have søgt det almindelige lån/slutlån til marts og april 2020 i minSU.

Hvis du allerede har søgt almindeligt SU-lån/slutlån til marts og april, så skal du ikke søge det ekstra lån separat.

Hvis du har søgt SU-lån, modtager du en støttemeddelelse i e-Boks den 2. april eller 3. april 2020. Du kan derefter logge ind i minSU og udfylde og godkende din låneplan, hvor det ekstra SU-lån fremgår.

Hvis du har søgt slutlån, skal du ikke gøre mere lige nu. Du vil senere modtage en støttemeddelelse i e-Boks.

Hvis du ikke har søgt almindeligt SU-lån/slutlån til marts og april 2020, så skal du søge lån efter de almindelige betingelser.

VIGTIGT: Ønsker du slutlån for april er ansøgningsfristen 30. april 2020. Slutlån kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. Læs mere om at søge slutlån i minSU.

Læs mere om din ret til SU og mulighed for ekstra lån 

Læs i øvrigt mere om uddannelsessituationen  


Studerende og job i coronaberedskabet

Opdateret 04-05-20

Alle regionerne har oprettet jobbanker og opfordrer også studerende til at melde sig, man skal oplyse, hvor langt man er i sit studieforløb, og bliver det relevant at kalde dig ind, så hører du nærmere fra regionen.

Hvis du tilbydes ansættelse med testning: Se her under ”Hvis du er i coronaberedskab/jobbank” om ansættelse som laborant https://www.jordemoderforeningen.dk/aktuelt/coronavirus/sporgsmal-svar/hvis-du-er-i-coronaberedskabjobbank/