Bachelor- og Kandidatprisen 2021

Jordemoderforeningen uddeler hvert årtre bachelorprisen og hvert andet år en kandidatspecialepris. Både bachelorprisen og kandidatspecialeprisen er med til at hylde den viden, som nyuddannede og videreuddannede jordemødre har arbejdet hårdt på at generere. 

Kandidatprisen

Medlemmer af Jordemoderforeningen, som har afsluttet en kandidatuddannelse i perioden fra efteråret 2019 til og med første halvår af 2021, kan søge kandidatspecialeprisen.

Kandidatspecialeprisen tildeles til et speciale, der har en nytænkende, central, spændende og særlig betydning for jordemoderfaget.

Specialerne vil blive vurderet af et udvalg bestående af tre jordemødre med akademiske kompetencer på ph.d.-niveau.

Med prisen følger en honorering på 10.000 kr.Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med en pdf-udgave af dit kandidatspeciale, til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 20. august 2021. (Bemærk at fristen er forlænget)  

Bachelorprisen

Medlemmer af Jordemoderforeningen, som har afsluttet Jordemoderuddannelsen i 2021, kan søge bachelorprisen. Bachelorprisen gives til de tre opgaver, der vurderes mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af priskomiteen, som består af tre jordemødre, der repræsenterer 
jordemoderfaget bredt.

Med prisen følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr., 3.000 kr. og 1.000 kr.Hvis du ønsker at ansøge, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det sammen med en pdf-udgave af dit bachelorprojekt, til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 2. august 2021.  

Prisoverrækkelsen

De to priser er tidligere blevet uddelt på Jordemoderforeningens kongres eller medlemsmøde, men denne gang vil prisoverrækkelsen ske på Jordemoderforeningens nye tiltag ’Jordemoderkaffe’, som sendes via Facebook live. Det skaber mulighed for at få bedst muligt fokus på den enkelte opgave eller speciale.

Prisoverrækkelserne vil finde sted i november 2021. Prisvinderne vil blive direkte kontaktet i oktober 2021, hvor detaljerne omkring prisoverrækkelsen vil blive aftalt. 


AnsøgningsskemaerAdgang for bachelorpriskomiteen

Login

CPR-nummer (ddmmyy-xxxx):

Adgang for Kandidatkomiteen

Login

CPR-nummer (ddmmyy-xxxx):